Release details

2017-11-14 18:43 CET
 • Print
 • Share Share
se

Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-september 2017

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för januari - september 2017. Försäljningen uppgick till 3 912 (2 301) TSEK och rörelseresultatet blev -5 248 (-3 114) TSEK.

Clean Motion AB har presenterat sin delårsredogörelse för januari - september 2017.
Göran Folkesson, VD Clean Motion AB:

 • Elektrifieringen och effektiviseringen av fordonsflottan har börjat! Vi ser en tydlig trend att man nu på flera håll börjar med pilotprojekt i små volymer som sedan kan leda till storskaliga och kommersiella lösningar de kommande åren. För Clean Motions del gäller det att kunna möta efterfrågan med produktionskapacitet. Under kvartalet presenterade vi en expansions- och finansieringsplan som vi nu arbetar intensivt med att fullfölja.

De viktigaste händelserna för tredje kvartalet:

 • I juli levererade den första Zbee Cargo (lastversion av Zbee) till kund.
 • I augusti slutförde vi flytten av vår slutmontering för den Europeiska marknaden till lokaler inom NEVS område i Trollhättan vilket innebär bra möjligheter för framtida expansion.
 • I augusti presenterade regeringen bidrag för elcyklar och elmopeder på 25% för privatpersoner, dock högst 10.000 kr. Bidraget som är en del av budgeten 2018 gäller retroaktivt från 1 september 2017.
 • Bolaget presenterade den 1/9 en expansions- och finansieringsplan för Indien med målet att inom 3 år bygga en produktionskapacitet för 10 000 fordon. Planen visar på ett totalt kapitalbehov om 170 MSEK som i huvudsak tillförs genom riktade emissioner i moder- och dotterbolag under treårsperioden.
 • I september medverkade Clean Motion på EVS-30 i Stuttgart. EVS är världens största elfordonsmässa och intresset för Zbee var stort.
 • I september levererades en första Zbee (av en beställning på 5 fordon) till Deutsche Bahn (DB) som samtidigt presenterade sin nya transporttjänst, ioki, med Zbee som en av tre fordonstyper. Pilotförsök av tjänsten kommer att ske internt av DB i Frankfurt med avsikt att kommersialisera densamma under 2018.

Viktiga händelser efter perioden:

 • Vinnova/FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) meddelade att projektet "rationell tillverkning av Sandwichstrukturer" blivit godkänd. Projektparter är Swerea SICOMP, Clean Motion, Ljungby Komposit samt Volvo Bussar. Projektet skall pågå fram till 2019 har en total budget på c:a 11 MSEK.
 • I samband med att FFI-projektet börjar har bolaget beslutat att flytta karossproduktion till Ljungby komposit som bedöms ha goda möjligheter att möta ökad efterfrågan på karosser. Flytten beräknas kunna avslutas under första kvartalet 2018. 

AB Virtual Engineering Nordic (Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed och Göran Folkesson) har åtagit sig att vid behov utöka tidigare beviljad bryggfinansiering (4 MSEK) med ytterligare 2 MSEK intill dess att expansionskapital säkras.

Redogörelsen i sin helhet bifogas.

Lerum, 2017-11-14
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Informationen i detta pressmeddelande är insiderinformation som Clean Motion AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

HUG#2149811