Release details

2017-11-13 12:40 CET
  • Print
  • Share Share

Huhtamaki investerar i en ny produktionsanläggning i Tavastehus (Hämeenlinna) i Finland


HUHTAMÄKI OYJ PRESSMEDDELANDE 13.11.2017 KL 13:40
 
Huhtamaki investerar i en ny produktionsanläggning i Tavastehus (Hämeenlinna) i Finland


 
Huhtamaki investerar ca 11 miljoner euro i en ny produktionsanläggning i Tavastehus i Finland. Verksamheten kommer att flyttas från den nuvarande anläggningen, byggd på 1960-talet, till en ny modern anläggning. Byggnadsarbetet är planerat att inledas våren 2018 och den nya anläggningen förväntas vara färdigställd under våren 2019. Största delen av investeringen sker under 2018. 
 
"Dagens snabba livsstil ökar efterfrågan på mat och dryck utanför hemmet. Detta skapar tillväxtmöjligheter för oss, och med investeringen kan vi bättre fånga dem", säger Maisa Katila, VD för Huhtamaki Foodservice Nordics.
 
I samband med investeringen kommer Tavastehus-enhetens maskiner att delvis förnyas och graden av automatisering kommer att ökas. Konkurrenskraften kommer även att förbättras genom att den nya anläggningen baserar sig på lean-tillverkningsprinciper, vilket även innebär förbättring av materialflödet och minimering av onödig trafik inom produktionen. Moderniseringen kommer ytterligare att förbättra arbetsplatsens säkerhet och ergonomi.
 
"Tavastehus är ett bra läge för vår tillverkningsenhet. Vi har kunniga och erfarna medarbetare här och centrala råvaruleverantörer är närbelägna. Med den nya anläggningen kan vi ännu bättre betjäna våra kunder i Norden och Baltikum, säger VD Katila.
 
För mer information:
Medier och investerare: Katariina Hietaranta, kommunikationsdirektör, tfn +358 10 686 7863
Begäran om intervju med Maisa Katila: Tiia Leppäkangas, marknadsföringschef, Foodservice Nordics, tfn +358 10 686 7289, e-post: tiia.leppakangas@huhtamaki.com
 
HUHTAMÄKI OYJ
Koncernkommunikation
 
 
Huhtamaki är en global specialist inom förpackning för mat och dryck. Med vårt nätverk av 78 tillverkningsenheter och ytterligare 24 försäljningskontor i totalt 34 länder är vi väl placerade för att stöda våra kunders tillväxt överallt där de är verksamma. Genom att bemästra tre specifika förpackningsteknologier utvecklar och tillverkar våra cirka 17 600 anställda förpackningar som hjälper de bästa produkterna att nå fler människor, lättare. År 2016 uppgick vår nettoomsättning till 2,9 miljarder euro. Koncernen har sitt huvudkontor i Esbo i Finland, och moderbolaget Huhtamäki Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Ltd. Ytterligare information finns på www.huhtamaki.com
HUG#2149175