Release details

2017-10-07 02:43 CEST
  • Print
  • Share Share
nl

Thunderbird verkoopt kansspelactiviteiten in Peru

ZURICH, Zwitserland, 7 oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of de "Groep") (Euronext Amsterdam:TBIRD) (FSE:4TR): De Groep bezit een 19 verdiepingen tellende toren voor gemengd gebruik in Lima, Peru, bestaande uit een hotel met 66 kamers, ongeveer 5400 m2 aan verhuurbare kantoorruimte, een casino van ongeveer 7000 m2 met circa 680 kansspelposities en 308 ondergrondse parkeerplaatsen. Daarnaast beheert de Groep nog 3 andere casino's in Peru met 560 extra kansspelposities.

De Groep kondigt bij deze aan dat het bindende overeenkomsten heeft ondertekend met SunDreams S.A. uit Chili voor de verkoop van al onze Peruviaanse kansspelactiviteiten, plus vastgoed ter grootte van ongeveer 7000 m2 bestemd voor kansspelactiviteiten en circa 150 parkeerplaatsen. De prijs voor al deze activa is $ 26 miljoen USD. De transactie is nog onderworpen aan enkele ontbindende voorwaarden en wettelijke vergunningen, en wordt naar verwachting vóór eind januari 2018 afgerond.

Het 66 kamers tellende Fiesta Hotel, noch de circa 5400 m2 aan verhuurbare kantoorruimte, noch de resterende parkeerplaatsen maken geen onderdeel uit van deze transactie en worden niet door de Groep verkocht. We blijven transacties nastreven die in het beste belang van onze aandeelhouders zijn, overeenkomstig het aandeelhoudersmandaat zoals uiteengezet in de Speciale resoluties van 21 september 2016. We zullen u op de hoogte houden van alle belangrijke gebeurtenissen en voortgang ten aanzien van deze transactie.

Salomon Guggenheim
Chief Executive Officer en president

OVER HET BEDRIJF: We zijn een internationale aanbieder van onder merknaam geleverde casino- en hospitaliteitsdiensten, gericht op de Latijns-Amerikaanse markt. Het is onze missie om "buitengewone ervaringen voor onze gasten te creëren". Voor aanvullende informatie over de Groep kunt u terecht op www.thunderbirdresorts.com.

Contactpersoon: Peter LeSar, Chief Financial Officer
E-mailplesar@thunderbirdresorts.com
Waarschuwende mededeling:

Dit persbericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen in de zin van de effectenwetgeving en de regelgeving van verschillende internationale, federale en nationale rechtsgebieden. Alle uitspraken, anders dan de op historische feiten gebaseerde uitspraken die in het jaarverslag zijn opgenomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitspraken over potentiële inkomsten en toekomstige plannen en doelstellingen van Thunderbird zijn op de toekomst gerichte uitspraken waaraan bepaalde risico's en onzekerheden verbonden zijn. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en de actuele resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de in deze verklaringen voorspelde resultaten. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de actuele resultaten wezenlijk van de op de toekomst gerichte verklaringen van Thunderbird verschillen zijn o.a.: concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene bedrijfsrisico's. Deze factoren zijn opgenomen in de rubriek "Risicofactoren" en in andere documenten die Thunderbird zo nu en dan bij Euronext Amsterdam en andere regelgevende autoriteiten indient.

HUG#2140297