Release details

2017-09-15 12:17 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 1.775.377 aksjer i NRS til 15. mars 2018. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 1.775.377 aksjer i NRS til NOK 170,80985 per aksje. Etter denne forlengelsen eier NRS 82.443 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1.775.377 egne aksjer, tilsvarende samlet 4,26 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2134441