Release details

2017-09-05 15:17 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Odfjell SE: Meldepliktig handel

 
Den 5. september 2017 kjøpte primærinnsider Hilde Sælen, Group Chief Accountant i Odfjell SE, 2,000 A-aksjer i Odfjell SE til en gjennomsnittspris på NOK 27.50.
 
Etter dette kjøpet eier Hilde Sælen 2,000 A-aksjer i Odfjell SE.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2131634