Release details

2017-09-04 15:14 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Nordic Mines AB (publ): Styrelsen informerar om börsens agerande i samband med kommunikation kring regelefterlevnad

Enligt Nasdaq Stockholm har bolaget inte levt upp till börsens regelverk och anser att bolaget inte uppfyller grundläggande noteringskrav. Bolaget har i ett flertal kommunikationer till börsen förklarat att förutvarande problem och svårighet kommer att vara passerade när extrastämma beslutar om strategisk väg och kraftfull finansiering av verksamheten. Bolaget håller därför inte med den värdering som Övervakningen har tillskrivit bolaget.

Nasdaq skriver sålunda: "Börsen kommer skyndsamt att, i enlighet med punkt 2.9.3 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, överlämna ärendet till börsens disciplinnämnd för prövning av beslut om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm."

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 4 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.

HUG#2131259