Release details

2017-09-01 15:59 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Meldepliktig handel

Navn på meldepliktig: Hanne-Guri Haug

Bakgrunn for melding: Hanne-Guri Haug er HR Direktør og primærinnsider i Norway Royal Salmon ASA

Navn på utsteder: Norway Royal Salmon ASA

Beskrivelse av det finansielle instrumentet: Aksjer NRS

Type transaksjon: Kjøp

Dato: 1.september 2017

Markedsplass for transaksjonen: Oslo Børs

Kurs: NOK 173,50 per aksje

Volum: 600 aksjer

 

Ny beholdning etter transaksjonen: 600 aksjer i NRS 
 
  
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
HUG#2131028