Release details

2017-09-01 14:10 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Clean Motion AB Finansieringsplan 2017-2020

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin plan för fortsatt expansion de kommande 3 åren. Bolaget räknar med att bygga upp industriell kapacitet för 10 000 fordon per år och ta in c:a 170 MSEK i expansionskapital under perioden genom en kombination av emissioner i moderbolag och dotterbolag.

Clean Motion AB ser ett starkt intresse från stora delar av världen men Indien med sina starkt förorenade storstäder och stora politiska fokus för elfordon har en särställning. Clean Motion gjort bedömningen att samarbeten med etablerade industriella partners ger de bästa förutsättningarna för att lyckas. Som tidigare rapporterats har bolaget under det senaste året fört diskussioner med flera olika industriella partners för att expandera verksamheten i Indien. I halvårsrapporten från den 25/8 tydliggjordes att dessa diskussioner närmar sig mål.

"Det känns väldigt positivt att vi har haft ett så stort intresse från Indien. Genom att flera spelare har visat intresse så har vi gjort bedömning på flera parametrar avseende industriell logik, långsiktighet och finansiell styrka i vår utvärderingsprocess och därför har vi också en relativt god förhandlingsposition" säger Göran Folkesson, VD Clean Motion

Den affärsplan som utarbetats för Indien har målet att nå en tillverkningsvolym på 10 000 enheter per år och kräver ungefär 90 MSEK i investeringar i Indien under en treårsperiod.
Planen är att i ett första skede ta in finansiering i moderbolaget i Sverige. I steg två, som planeras för början av 2018, planeras det att ta in externt kapital i dotterbolaget, Zbee India Pvt. Ltd. Ambitionen är att fortsatt äga minst 60% av det Indiska dotterbolaget.

Göran Folkesson säger vidare:
            -Jag och styrelsen gör bedömningen att pågående förhandlingar kan slutföras under september månad och att det kommer sannolikt att innebära en riktad emission med kurspremie enligt det bemyndigande som röstades fram av årsstämman. Vi räknar med att ta in kapital i flera olika steg som totalt omfattar c:a 170 MSEK fördelat ungefär lika på det indiska bolaget och i Sverige.

I samband med halvårsrapporten som släpptes den 25/8 presenterades att de större ägarna; Lennart Jeansson, Hans Folkesson och AB Virtual Engineering Nordic (Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed och Göran Folkesson) har åtagit sig att erbjuda bryggfinansiering på upp till 4 MSEK i form av lån om behov uppstår intill dess att expansionskapital säkras.

Lerum, 2017-09-01
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Clean Motion AB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

HUG#2130977