Release details

2017-08-30 11:30 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2018

Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2018

Työttömyysvakuutusmaksuja esitetään alennettaviksi

Työttömyysvakuutusrahasto                      Pörssitiedote                       30.8.2017 klo 12.30

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) hallintoneuvosto on hyväksynyt 30.8.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia seuraavasti:

TVR esittää, että työnantajan keskimääräistä maksua lasketaan 0,50 prosenttiyksiköllä ja että työntekijöiden maksua korotetaan 0,30 prosenttiyksiköllä. Työttömyysvakuutusmaksut ovat vuonna 2018 yhtä suuret sekä työnantajilla että työntekijöillä. TVR arvioi, että työttömyyden lasku antaa mahdollisuuden maksujen pienentämiseen. Tästä huolimatta TVR pystyy huolehtimaan työttömyysetuuksien rahoituksesta ja velkamäärän vähentämisestä.

TVR:n talousarvion mukaan työttömyysaste on vuonna 2017 keskimäärin 8,6 prosenttia ja seuraavana vuonna 8,3 prosenttia. TVR:n menot vuonna 2018 laskevat noin kolme prosenttia edellisvuodesta. TVR arvioi nettovarallisuuden muutoksen (vuositulos) olevan selvästi positiivinen vuonna 2018 ja nettovarallisuuden muuttuvan positiiviseksi.  

Eduskunta säätää työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuosittain lailla.

Talousarvio 2018  lähde: TVR, Tilastokeskus    
Määrät %     2 016   2017e  Talousarvio 2018
         
Työttömyysaste %     8,8    8,6    8,3 
Palkkasumman muutos %     1,0    1,5    1,5 
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat k.a. 2,87 % 2,41 % 1,91 %
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät 1,15 % 1,60 % 1,90 %
         
Talouden avainluvut, miljoonaa euroa *      
         
Työttömyysvakuutusmaksut     2 976    3 029    2 975 
Muut tuotot **     1 102    1 014    956 
Maksutilitykset   -  3 858  -  3 625  -  3 534 
Nettovarallisuuden muutos     220    418    397 
Nettovarallisuus   -  466  -  48    349 
Suhdannepuskurin enimmäismäärä   1 566    2 125    2 174 
* luvut vuodelta 2016 ovat tilintarkastettuja      
** sosiaali- ja terveysministeriön tilitys      


Helsingissä 30. päivänä elokuuta 2017

Työttömyysvakuutusrahasto
Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja 

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja  puh.  040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja  puh. 040 539 4651

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

HUG#2130120