Release details

2017-06-14 10:08 CEST
 • Print
 • Share Share
sk

jInnovMetric uvádza na trh PolyWorks® 2017

Najnovšie vydanie prináša nový dimensional-control-centric pracovný postup rozmerovej kontroly zameraný na výsledky, ktorý umožňuje odborníkom na meranie spracovávať výsledky merania priamo v 3D a umožňuje odborníkom na meranie skúmať výsledky merania priamo pomocou dynamických navigačných nástrojov.

InnovMetric uvádza na trh PolyWorks® 2017, prináša nový control-centric pracovný postup rozmerovej kontroly

QUEBEC, QC, CANADA, 14. júna 2017 – InnovMetric Software Inc., popredný poskytovateľ univerzálnych softvérových riešení 3D metrológie, dnes uviedol na trh softvér PolyWorks 2017, ktorý predstavuje najnovšie vydanie univerzálnej softvérovej platformy 3D metrológie. PolyWorks 2017 prináša nový control-centric pracovný postup rozmerovej kontroly ako kľúčovú inováciu pre všetkých odborníkov v oblasti merania mobilnej metrológie a CNC CMM, ktorí potrebujú s kolegami, zákazníkmi a dodávateľmi zdieľať veľké metrologické projekty obsahujúce stovky rozmerových vyhodnotení a GD&T kontrol. Pre aplikácie veľkoobjemovej metrológie poskytuje hlavnú technológiu a jedinečnú možnosť analyzovať kolízie v reálnom čase pre účinnejšie nastavenia CNC CMM projektov.

 

Control-centric prehliadač

„Odborníci na meranie musia efektívne plánovať a vykonávať 3D merania, pretože poskytujú významnú spätnú väzbu na vyrobené diely a celkový výrobný proces Výsledky musia byť dôkladne preskúmané špecialistom výroby, na základe ktorých prehodnotí technické rozhodnutia. Pomocou 3D projektov určených na plánovanie a vykonanie merania časovo náročných úloh je dôležité zdieľať výsledky merania do štandardných 2D reportov Pre kontrolórov môže byť interpretácia výsledkov pomocou tabuliek a snímkov v rozsiahlych reportoch náročná, frustrujúca a neefektívna. „Často krát si tento tradičný prístup vyžaduje neustálu komunikáciu s odborníkmi na meranie pre získanie ďalších informácií“ podľa slov Marca Soucyho, prezidenta InnovMetric. Táto novinka dimensional-control-centric je dostupná v PolyWorks 2017, priamo v IM Inspect module ako report. Našim zákazníkom zaručujeme podstatné zvýšenie produktivity tým, že odborníci na meranie môžu poskytovať výsledky priamo v 3D. PolyWorks 2017 umožňuje kontrolórom skúmať výsledky merania v 3D v spolupráci s dynamickými navigačnými nástrojmi.

Odborníci na meranie a výrobu môžu pomocou novinky Control Reviewer v PolyWorks|Inspector™ alebo v bezplatnom softvéri PolyWorks|Viewer™ nasledovné:

 • Prístup do všeobecného zoznamu rozmerových hodnôt, ktoré sú zoradené podľa charakteristického indexu , vytvárajú ideálny nástroj na prípravu prvotných reportov;
 • Pridávanie vlastných hodnôt do tohto zoznamu hodnôt; napríklad tie, pri ktorých sa používajú ručné meradlá;
 • Jednoducho rozdeľovať kontrolný projekt na malé a logické skupiny hodnôt, ktoré sa nazývajú Control Views;
 • Rozhodujúce nástroje pre definovanie zarovnaní a súradnicových systémov umožňuje Control Views;
 • Vyhľadať, triediť a filtrovať s cieľom zdôrazniť rozhodujúce výsledky;
 • Automatické zobrazenie control views priamo v 3D spolu so správnym stanoviskom;
 • Generovanie formátovaných reportov automaticky.

 

Hlavná inovácia technológie pre aplikácie veľkoobjemovej metrológie

InnovMetric je hrdý na uvedenie týchto najvýznamnejších vylepšení technológie pre zákazníkov, ktorí musia zostavovať a kontrolovať veľké konštrukcie, ako napríklad v leteckom priemysle, lodeniciach a v energetickom priemysle. Používatelia môžu:

 • Vopred definovať a konfigurovať zoznam laserových zariadení a súčasne ich pripájať k väčšiemu počtu laserových sledovacích zariadení; PolyWorks 2017 navádza v reálnom čase okamžite po prepnutí (zmene) laserového zariadenia a skutočná hodnota sa zobrazí v Digital readouts.
 • Zarovnanie bodu na objekt použitím vhodnej metódy, ktorá zarovná body k prislúchajúcim objektom podľa rôznych geometrických charakteristík (tak ako stredový bod, osí alebo plôch) a smer zarovnania, váhy.
 • Dotykové meranie povrchových prvkov je možné preddefinovaním nominálnych zložiek alebo pred zarovnaním na CAD model.

 

Analýza kolízií v reálnom čase pre účinnejšie nastavenia projektu CNC CMM.

Odborníci na meranie, ktorí určujú dráhy dotykového merania a skenovania v CNC CMM majú teraz prístup k nástroju na analyzovanie kolízií, ktorý zisťuje potenciálne kolízie nástroja s dielom alebo prípravkom a poskytuje vizuálnu spätnú väzbu na problémové dráhy nástroja v aplikáciách Sequence Editor a 3D Scene.

Vďaka dvom hlavným inováciám, analýza kolízií PolyWorks vyniká medzi softvérovými produktmi CMM:

 • Analýza kolízií PolyWorks sa vykonáva v reálnom čase pri súčasnom vykonávaní alebo úprave postupu meraní, napríklad, keď sú do tohto postupu pridané nové objekty merania. Operátorom to umožňuje okamžite opraviť problematické dráhy nástroja a vyhnúť sa problémom.
 • Analýza kolízií PolyWorks sa vykonáva v režimoch off-line a on-line a užívateľov upozorňuje na potenciálne kolízie, aj keď meranie spustia mimo aplikácie Sequence Editor. Táto funkcia je v iných softvéroch bežne ponúkaná výhradne ako funkcia off-line.

Viac informácií o PolyWorks 2017 spolu s produktmi, ukážkami a pripravovanej konferencii PolyWorks nájdete na lokalite: www.innovmetric.com.

 

Informácie o InnovMetric Software

Spoločnosť InnovMetric Software Inc., ktorá bola založená v roku 1994 v Quebecu, QC, Kanada, je popredný poskytovateľ univerzálnych softvérových riešení 3D metrológie. Najväčšie priemyselné výrobné organizácie na svete (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple a veľa ďalších) dôverujú softvérovým riešeniam PolyWorks® spoločnosti InnovMetric a súvisiacim technickým službám na maximalizovanie výhod 3D meracích technológií pre ich inžinierske a výrobné aplikácie.

Spoločnosť InnovMetric má spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami a joint ventures viac ako 250 zamestnancov v 14 krajinách: Kanada, Spojené štáty, Mexiko, Brazília, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Turecko, India, Thajsko, Čína a Japonsko.

 

NA UVEREJNENIE DŇA 14. JÚNA 2017

Kontaktná osoba: Patrick Castera

Tel: 1-418-688-2061

E-mail: pcastera@innovmetric.com

Webová stránka: www.innovmetric.com

HUG#2113125