Release details

2017-06-14 10:12 CEST
 • Print
 • Share Share
cs

Společnost InnovMetric uvádí PolyWorks® 2017

Nejnovější verze disponuje novým pracovním postupem zaměřeným na řízení, pomocí kterého mohou odborníci na měření prezentovat výsledky kontroly přímo ve 3D podobě a kontroloři mohou zkoumat výsledky měření pomocí dynamických navigačních nástrojů.

Společnost InnovMetric uvádí PolyWorks® 2017 s novým kontrolním pracovním postupem zaměřeným na řízení

QUEBEC, QC, KANADA, 14. ČERVNA 2017 – Společnost InnovMetric Software Inc., přední dodavatel 3D metrologických softwarových řešení, dnes představila PolyWorks 2017, nejnovější verzi univerzální softwarové platformy společnosti pro 3D metrologii. Platforma PolyWorks 2017 disponuje novým kontrolním pracovním postupem zaměřeným na řízení – jedná se o klíčové vylepšení pro všechny odborníky na přenosnou metrologii a CNC a CMM měření, kteří potřebují s kolegy, zákazníky a dodavateli sdílet velké metrologické projekty, obsahující stovky rozměrových a GD&T kontrol. Přináší také významnou technologickou inovaci v oblasti velkoobjemových metrologických aplikací a jedinečný přístup ke kolizní analýze v reálném čase pro efektivnější nastavení projektů CNC CMM.

 

Kontrolní pracovní postup zaměřený na řízení

„Protože poskytují postupy 3D měření neocenitelnou zpětnou vazbu k vyráběným dílům a k průběhu výrobního procesu, musí být zajištěno jejich efektivní plánování a provádění specialisty v oblasti měření. Výsledky musí poté tito odborníci důkladně zkontrolovat, aby bylo možné vydávat informovaná technická rozhodnutí. U 3D projektů navržených pro plánování a provádění měření vyžaduje sdílení výsledků pomocí standardních 2D zpráv časově náročné úkony. Pro kontrolory může být interpretace výsledků ve statických tabulkách a snímcích v obsáhlých zprávách náročná, frustrující a neefektivní. Tento tradiční přístup často vyžaduje vzájemnou komunikaci s odborníky na měření, aby bylo možné z 3D kontrolního projektu získat další údaje,“ říká Marc Soucy, prezident společnosti InnovMetric. „Díky tomuto novému přístupu zaměřenému na řízení v platformě PolyWorks 2017 představuje tuto zprávu přímo 3D metrologický projekt PolyWorks|Inspector™! Díky tomu, že mohou odborníci na měření předávat výsledky přímo ve 3D podobě, mají naši zákazníci zaručeno zvýšení produktivity. Pomocí platformy PolyWorks 2017 mohou kontroloři také zkoumat výsledky měření kontextově ve 3D podobě pomocí dynamických navigačních nástrojů.“

Pomocí nové funkce Přehled kontrol v nástroji PolyWorks|Inspector™ nebo bezplatném nástroji PolyWorks|Viewer™ mohou nyní odborníci na měření a odborníci na výrobu:

 • otevírat globální seznam kontrol rozměrů seřazených podle charakteristického indexu, což z této aplikace činí ideální nástroj pro přípravu prvotních kontrolních zpráv.
 • přidávat do globálního seznamu kontrol své vlastní kontroly, např. měření prováděná pomocí ručních měřidel.
 • snadno rozdělovat kontrolní projekt do malých a logických skupin kontrol, které se nazývají náhledy kontrol.
 • navazovat jednotlivé kontroly na konkrétní uspořádáním dat a souřadnicové systémy, takže jsou dostupné vícekontextové náhledy kontrol.
 • vyhledávat, třídit a filtrovat kontroly pro zvýrazňování klíčových výsledků.
 • automaticky zobrazovat náhledy kontrol ve 3D podobě s vhodným úhlem pohledu.
 • automaticky generovat formátované zprávy.

 

Významné vylepšení pro velkoobjemové metrologické aplikace

Společnost InnovMetric s potěšením uvádí své nejvýznamnější technologické vylepšení pro zákazníky, kteří potřebují sestavovat a kontrolovat rozsáhlé konstrukce, např. v leteckém a kosmickém průmyslu, loďařství nebo energetice. Uživatelé mají nyní možnost:

 • předdefinovat a konfigurovat seznam zařízení s laserovým zaměřováním a připojovat více zaměřovačů současně. pomocí nástroje PolyWorks 2017 pro řízení tvorby sestavy v reálném čase okamžitě přepínat aktivní zaměřovač a přenášet naměřené pozice reflektoru na digitální odečtené hodnoty.
 • zarovnávat bod na objekt pomocí účinné techniky, která zarovnává body k různým geometrickým vlastnostem spárovaných objektů (např. středovým bodům, osám nebo povrchům) a řídí směr zarovnání, hmotnost a podíl výpočtu faktoru měřítka pro každou dvojici spárovaných geometrických vlastností.
 • snímat povrchové vlastnosti před definováním nominálních komponent nebo zarovnáním části k modelu CAD.

 

Kolizní analýza v reálném čase pro efektivnější nastavení projektů CNC CMM

Odborníci na měření, kteří definují dráhy snímání a skenování na zařízeních CNC CMM, mají nyní přístup k nástroji kolizní analýzy, který rozpoznává potenciální kolize nástrojů s dílem nebo podpůrnými materiály a poskytuje vizuální zpětnou vazbu problematických drah nástrojů v nástrojích Editor sekvencí a 3D scéna.

Přístup ke kolizní analýze PolyWorks vyniká ve srovnání s konkurenčním softwarem CMM íky dvěma hlavním vylepšením:

 • kolizní analýza nástroje PolyWorks se provádí v reálném čase při vytváření nebo upravování sekvence měření, např. při přidávání měřených objektů do sekvence. Díky tomu mohou operátoři okamžitě opravovat problematické dráhy nástrojů a předcházet akumulaci problémů.
 • kolizní analýza nástroje PolyWorks se provádí offline i online a varuje uživatele před potenciálními kolizemi, i když operaci měření spouští z prostředí mimo Editor sekvencí. V jiném softwaru je tato funkce obvykle nabízena výhradně jako funkce offline.

Další informace o platformě PolyWorks 2017, včetně produktů, ukázek a plánovaných událostí konference PolyWorks, najdete na adrese: www.innovmetric.com.

 

O společnosti InnovMetric Software

Společnost InnovMetric Software Inc. s centrálou v Quebecu, QC, v Kanadě, založená v roce 1994, je předním dodavatelem 3D metrologických softwarových řešení. Největší organizace s průmyslovou výrobou na světě (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple a mnoho dalších) spoléhají na softwarová řešení a přidružené technické služby PolyWorks® společnosti InnovMetric, aby mohly využívat technologie 3D měření ve svých technických a výrobních aplikacích.

Společnost InnovMetric, i s dceřinými společnostmi a společnými podniky, má více než 250 zaměstnanců ve 14 zemích: v Kanadě, Spojených státech amerických, Mexiku, Brazílii, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Švédsku, Turecku, Indii, Thajsku, Číně a Japonsku.

 

K VYDÁNÍ 14. ČERVNA 2017

Kontakt: Patrick Castera

Tel.: 1-418-688-2061

E-mail: pcastera@innovmetric.com

Web: www.innovmetric.com

HUG#2113130