Release details

2017-06-12 14:03 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 1. juni 2017 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 507 188 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 140 208 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1 754 691 egne aksjer, tilsvarende totalt 4,35 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

www.norwayroyalsalmon.com

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2112384