Release details

2017-06-09 07:00 CEST
 • Print
 • Share Share
nl

Realdolmen: FY 2016-2017 persbericht > Exercice 2016-2017 communiqué de presse > FY 2016-2017 press release

 Resultaten voor het jaar eindigend op 31 maart 2017

 1. Omzetgroei van 3,2% gerealiseerd in beide segmenten
 2. REBIT stijgt met 13% tot 12 miljoen euro en marge verbetert tot 4,9%
 3. Solide balans met een netto kaspositie van 27,8 miljoen euro
 4. Voorstel aan de algemene aandeelhoudersvergadering om een dividend van 3,6 miljoen euro uit te keren, of 0,69 euro per aandeel


Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van Realdolmen, licht toe:
"We hebben een goed jaar achter de rug. De transformatie die we in het vorige boekjaar hebben ingezet, richtte zich op duurzame groei met hogere marges. Uit de resultaten van dit jaar blijkt dat we beide doelstellingen hebben gerealiseerd, al is er nog ruimte voor verbetering. De rebranding gaf uiting aan de veranderingen die onze organisatie heeft verwezenlijkt op het vlak van klantenervaring. Ze vertalen zich vandaag in een groeiend marktaandeel in activiteiten zoals IT outsourcing, digitale transformatie en clouddiensten. We hebben ook veel inspanningen geleverd om de tevredenheid van onze werknemers te vergroten, en met succes: we slagen erin meer mensen aan te werven en we stellen een daling van het verloop vast. Meer dan ooit herhaal ik met trots onze nieuwe tag line voor al onze stakeholders: To get there, together."

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

* * *

Résultats de l'exercice clôturé le 31 mars 2017

 1. Croissance du chiffre d'affaire de 3,2% réalisée dans les deux segments
 2. Augmentation du REBIT de 13% pour atteindre les 12 millions d'euros et une amélioration des marges atteignant les 4,9%.
 3. Bilan solide avec une position de trésorerie nette s'élevant à 27,8 millions d'euros
 4. Une proposition de distribution des dividendes d'un montant de 3,6 millions d'euros ou de 0,69 euros par action sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires


Marc De Keersmaecker, Directeur général de Realdolmen :
« Notre exercice précédent fût bon. La transformation que nous avons lancée au cours de l'exercice fiscal précédent visait une croissance durable et une amélioration des marges. Les résultats de cette année fiscale nous permettent d'affirmer que les deux objectifs fixés ont été atteints, bien que des améliorations soient encore possibles. Notre nouvelle identité concrétisé les changements que notre organisation a accomplis en terme d'expérience client. Ces changements sont visibles au niveau de la croissance de notre part de marché dans les domaines d'externalisation IT, de transformation digitale et d'offres cloud. Notre nouvelle identité a également souligné notre objectif consistant à augmenter la satisfaction de nos employés, ce qui a été confirmé par une amélioration du recrutement et une baisse de l'attrition. Plus que jamais, je suis fière de répéter notre nouveau slogan à toutes les parties prenantes : To get there, together. »


Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.

* * *

Results for the year ended 31 March 2017

 1. Turnover growth of 3,2% realized in both segments
 2. 13% REBIT increase to € 12M with margins improving to 4,9%
 3. Strong balance sheet with a net cash position of € 27,8M
 4. Proposal to the shareholders' meeting to distribute a dividend of € 3,6M or € 0,69 per share


Marc De Keersmaecker, General Manager of Realdolmen, commented:
"We look back on a sound year. The transformation initiated the prior fiscal year aimed at sustainable growth with improved margins. This year's results demonstrate that we achieve both objectives even if improvement is still possible. The rebranding crystalized the changes accomplished by our organization regarding customer experience. Those changes are demonstrated by our growing market share in activities as IT outsourcing, digital transformation and cloud offering. The rebranding also emphasized our goal of increased employee satisfaction which has been confirmed by improved recruitment and lowered attrition. More than ever I'm proud to repeat our new tagline to all our stakeholders: To get there, together."

For full details see attached press release in PDF.


contact:
Paul De Schrijver, CFO
Tel: +32 2 801 43 13

HUG#2111764