Release details

2017-06-02 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Ex utbytte NOK 9,50 per aksje i dag

Aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eksklusiv utbytte NOK 9,50 per aksje fra og med i dag, 2. juni 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

www.norwayroyalsalmon.com

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2109741