Release details

2017-05-16 15:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Innkalling til generalforsamling

SalMar ASA avholder ordinær generalforsamling tirsdag 6. juni 2017 klokken 13:00 ved selskapets hovedkontor på Frøya. Innkalling til generalforsamling vedlagt.

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2016 med NOK 12 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per generalforsamlingsdagen 6. juni 2017. Et eventuelt vedtatt utbytte medfører at aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 12 per aksje fra og med den 7. juni 2017.

Selskapets årsrapport for regnskapsåret 2016 ble offentliggjort 26. april 2017 og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.salmar.no, sammen med øvrige relevante dokumenter til generalforsamlingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Trond Williksen, konsernsjef
Telefon: + 47 916 30 173
E-post: trond.williksen@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2104944