Release details

2017-05-11 12:30 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj: 150 432 A-osakkeen muunto B-osakkeiksi

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 11.5.2017 klo 13.30

Evli Pankki Oyj: 150 432 A-osakkeen muunto B-osakkeiksi

Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan 13.2.2017 hyväksynyt osakkeenomistajien pyynnöt 51 340 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla.

Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.4.2017 hyväksynyt osakkeenomistajien pyynnöt 99 092 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla.

Muunnon jälkeen yhtiön A-osakkeiden määrä on 15 761 240 kpl ja B-osakkeiden 7 552 680 kpl. Evli Pankki Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä pysyy ennallaan 23 313 920 kappaleessa. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä on muunnon jälkeen yhteensä 322 777 480.

Osakemuunnot on merkitty kaupparekisteriin 11.5.2017. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 12.5.2017 alkaen.

 EVLI PANKKI OYJ

 Juho Mikola
 Talousjohtaja

Lisätietoja:
Mikaela Herrala, IR- ja Viestintäpäällikkö, Evli Pankki Oyj, p. 09 4766 9823, mikaela.herrala@evli.com

Evli lyhyesti
Evli Pankki Oyj on suomalainen sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki. Evlin asiakkaita ovat varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt, yritykset sekä instituutiot, kuten vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, järjestöt ja kunnat. Evli tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinapalveluita ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, sekä yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonanto-palveluita ja kannustinohjelmien hallinnointia. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2103859