Release details

2017-05-02 08:25 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Lerøy Seafood Group ASA : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt følger innkalling til Lerøy Seafood Group ASA sin ordinære generalforsamling.  Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 23. mai 2017 klokken 09.00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Innkallingen blir også sendt per post til alle aksjeeiere med kjent adresse.  

Årsrapporten for 2016 ble offentliggjort ved børsmelding 27. april 2017 og er tilgjengelig på Lerøy Seafood Group sin hjemmeside www.lsg.no.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2100696