Release details

2017-04-26 18:07 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Resultat af ordinær generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group A/S

SELSKABSMEDDELELSE
Nr. 12/2017

                                                                                                                København, den 26. april 2017

Resultat af ordinær generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") har i dag afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultat:
      
 1. Godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.
               
2. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at Selskabet for regnskabsåret 2016 udbetaler en dividende på DKK 5,50 pr. aktie à DKK 1.

 3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens honorar for regnskabsåret 2017 fastsættes således:

  • Almindelige bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt basisvederlag på DKK 400.000
  • Formanden modtager tre gange det årlige basisvederlag
  • Næstformanden modtager 1,75 gange det årlige basisvederlag
  • Formanden for revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 75% af det årlige basisvederlag
  • Øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 37,5% af det årlige basisvederlag
  • Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 25% af det årlige basisvederlag
  • Medlemmerne af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 12,5% af det årlige basisvederlag

Vederlagene til udvalgsformændene og -medlemmerne gives ud over det årlige vederlag, de modtager som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen.


4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Nigel Northridge, Søren Bjerre-Nielsen, Dianne Neal Blixt, Conny Karlsson, Luc Missorten og Henning Kruse Petersen og valgte Henrik Brandt som bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af revisor(er)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab blev genvalgt som Selskabets revisor.
--o--
Bestyrelsen har valgt Nigel Northridge som formand for bestyrelsen og Henrik Brandt som næstformand.

Medlemmerne af revisionsudvalget er Søren Bjerre-Nielsen (formand), Dianne Blixt og Luc Missorten. Nomineringsudvalget og vederlagsudvalget består af Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt, Conny Karlsson og Søren Bjerre-Nielsen.

For yderligere information kontakt venligst:

For forespørgsler fra medier:
Kaspar Bach Habersaat, Director of Group Communications
telefon: +45 7220 7152 eller kaspar.bach@st-group.com

For forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations
telefon: +45 7220 7126 eller torben.sand@st-group.com

Om Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S er sammen med sine dattervirksomheder ("Koncernen") en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak. Koncernen fremstiller desuden finskåren tobak og sælger tobaksrelateret tilbehør. Koncernen fremstiller og sælger 3 mia. cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak årligt. Scandinavian Tobacco Group vurderer, at det er det eneste selskab i verden, der har et strategisk kernefokus på fremstilling og distribution indenfor alle disse tobakskategorier.

Scandinavian Tobacco Group har en førende position på markedet for maskinfremstillede cigarer i Europa, markedet for håndrullede cigarer i USA, markedet for internet- og katalogbaseret detailsalg af cigarer i USA, markedet for traditionel pibetobak på globalt plan samt på udvalgte markeder for fintskåren tobak.

Med en diversificeret portefølje bestående af mere end 200 varemærker har Scandinavian Tobacco Group sikres et komplementerende sortiment af etablerede globale og lokale varemærker. Inden for cigarsegmentet omfatter porteføljen Café Crème, La Paz, Macanudo, CAO, Partagas (USA) og Cohiba (USA). Pibetobaksmærkerne omfatter Captain Black, Erinmore, Borkum Riff og W.Ø. Larsen, mens de førende varemærker inden for finskåren tobak inkluderer Bugler, Break, Escort, Bali Shag og Tiedemanns.

Koncernen havde pr. 31. december 2016 ca. 7.600 medarbejdere i den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien, Europa, New Zealand, Australien, Canada og USA.

For yderligere information henvises til www.st-group.com.

Scandinavian Tobacco Group A/S
Sydmarken 42
DK-2860 Søborg
Danmark

CVR 31 08 01 85

HUG#2098409