Release details

2017-04-21 07:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Orkla ASA: Aksjene noteres ekskl. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres ekskl. utbytte på kroner 2,60 pr. aksje fra og med i dag, 21. april 2017.

Orkla ASA
Oslo, 21. april 2017

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2097367