Release details

2017-04-20 17:02 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Per Herseth, Senior Vice President & Business development, M&A i StrongPoint ASA, har i dag kjøpt 5 000 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 15,40 gjennom familie selskapet Gardd McGillan Co. AS. Ny beholdning er 129 043 aksjer, tilsvarende 0,3 % av totalt utestående aksjer.

Leif Persson, Senior Vice President & Managing Director Label Solutions, har i dag kjøpt 2 800 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 15,30. Ny beholdning er 16 950 aksjer, tilsvarende 0,0 % av totalt utestående aksjer.

Aksjekjøpet inngår i aksjeprogrammet for konsernledergruppen, hvor den ansatte får 20 % skattepliktig rabatt ved kjøp av aksjer i selskapet. Aksjene er handlet over Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Nilsen
Finansdirektør StrongPoint ASA
Tlf +47 932 59 410

Om StrongPoint:
 
StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.
 
StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 570 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs.
 
For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2097171