Release details

2017-02-24 07:00 CET
 • Print
 • Share Share

SOLVAY GROEP FINANCIEEL VERSLAG - VIERDE KWARTAAL & JAAR 2016 - HOOGTEPUNTEN

http://www.solvay.com/en/binaries/cover-results-2016-281082.jpg?size=medium

Persbericht - Video CEO - Toolkit

Brussel, 24 februari 2017

 • EBITDA-stijging van 16% in het vierde kwartaal met groei in alle segmenten
 • Solide resultaten voor het jaar met EBITDA-stijging van 7,5%,
  recordmarge van 21% en vrije kasstroom van € 876 miljoen
 • Dividend(1) voor het jaar verhoogd met 4,5% tot € 3,45 bruto per aandeel

             

Resultaten vierde kwartaal 2016(2)

 • De netto-omzet steeg 1,6% tot € 2,8 miljard, voornamelijk dankzij de positieve bijdrage van de volumes die 3,9% groeiden, terwijl de verkoopprijzen -2,2% daalden en de omzet drukten.
 • De onderliggende EBITDA groeide 16% tot € 527 mln. De volumes groeiden in alle segmenten en droegen 9,1% bij, geholpen door een minder uitgesproken seizoensfactoren. Het prijszettingsvermogen droeg 9,7% bij dankzij operationele uitmuntendheidsinitiatiatieven. De EBITDA-marge steeg 2,4 procentpunten tot 19% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
  • Advanced Materials kwam uit op € 259 mln, 6,1% meer dan vorig jaar, dankzij de goede volumegroei in de markten voor auto's, industrie, consumentengoederen en gezondheidszorg. Dit compenseerde ruimschoots voor de lagere volumes bij smart devices en in de luchtvaartindustrie.
  • Advanced Formulations leverde € 124 mln, een stijging van 5,6% tegenover vorig jaar dankzij een herneming van de groei. De goede resultaten in de landbouwsector compenseerden voor de terugval in de olie- en gasmarkten, die van kwartaal op kwartaal wel verbeterden met de toename van het aantal actieve boorputten.
  • Performance Chemicals behaalde € 168 mln, een stijging van 17% tegenover vorig jaar, door de sterke volumegroei, de lagere energiekosten en uitmuntendheidsinitiatieven in het hele segment.
  • Functional Polymers kwam uit op € 51 mln, een groei van 131% tegenover vorig jaar, voornamelijk dankzij de goede resultaten in polyamide.
  • Corporate & Business Services behaalde € -75 mln, ongewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.
 • De winst toegerekend aan het Solvay aandeel bedroeg € 245 mln tegenover € 112 mln in 2015 op IFRS basis. De onderliggende winst toegerekend aan het Solvay aandeel kwam uit op € 183 mln tegenover € 136 mln in 2015, dankzij het hogere bedrijfsresultaat. De hogere nettofinancieringskosten compenseerden voor lagere belastingen op het resultaat.
 • De vrije kasstroom kwam uit op € 412 mln, stabiel tegenover het vierde kwartaal van 2015.
 • De nettoschuld op IFRS-basis bedroeg € 4,4 miljard. De onderliggende nettoschuld(3) steeg licht tot € 6,6 miljard, van € 6,5 miljard eind september.

(1) Voorgesteld dividend, afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders.
(2) De onderliggende en IFRS-gegevens in de hoogtepunten worden vergeleken met de pro forma cijfers van dezelfde periode in 2015, alsof de overname van Cytec had plaatsgevonden op 1 januari 2015.
(3) De onderliggende nettoschuld bevat de eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als eigen vermogen opgenomen worden.

Resultaten van het jaar 2016(1)

 • De netto-omzet beliep € 10,9 miljard, een daling van -4,7%, doordat de lagere grondstofprijzen de verkoopprijzen met -2,3% drukten en wisselkoersschommelingen voor -1,5% op de omzet wogen. De volumes bleven onveranderd.
 • De onderliggende EBITDA groeide 7,5% tot € 2 284 miljoen, vooral dankzij het prijszettingsvermogen van 5,9% en de lagere vaste kosten die 2,9% bijdroegen. Operationele uitmuntendheidsprogramma's brachten meer dan € 200 miljoen in, terwijl de afronding van de integratie van Cytec, sneller dan gepland, synergieën van € 70 miljoen opleverde. De veranderingen in volumes en mix hadden nauwelijks gevolgen. De wisselkoerseffecten waren negatief met -1,9%. De EBITDA-marge bereikte een record van 21%, een beduidende groei ten opzichte van 19% in 2015.
 • De winst toegerekend aan het Solvay aandeel bedroeg € 621 miljoen vergeleken met € 406 miljoen in 2015 op IFRS basis. Op onderliggende basis groeide deze winst tot € 846 miljoen van € 768 miljoen in 2015.
 • De vrije kasstroom beliep € 876 miljoen, of € 384 miljoen meer dan vorig jaar. De hogere kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg € 342 miljoen tot € 736 miljoen, dankzij de hogere EBITDA, lagere kapitaalinvesteringen en een efficiënt beheer van het werkkapitaal.
 • De CFROI bereikte 6,3%, een toename van 0,2 procentpunten tegenover 6,1% pro forma in 2015, op niet-herwerkte basis.
 • Het voorgestelde dividend voor het jaar 2016 bedraagt bruto € 3,45 per aandeel, een stijging van 4,5%, waarvan de balans uit te betalen is op 16 mei 2017.

2017 Vooruitzichten(2)
Solvay blijft goed op koers om zijn doelstellingen op middellange termijn te halen. In 2017 verwacht Solvay een mid-single digit groei van de onderliggende EBITDA, vooral gedreven door Advanced Materials en Advanced Formulations, en een vrije kasstroom van meer dan € 800 miljoen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.  

Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu
"Solvay heeft een solide EBITDA-groei in 2016 neergezet, dankzij de transformatie van onze bedrijfsportefeuille en klantenprofiel. Ons voortdurend streven naar operationele uitmuntendheid, de snelle resultaten die behaald zijn met overnamesynergieën en het aangehouden prijszettingsvermogen hebben sterk bijgedragen aan onze prestaties. De verbetering van de portefeuille vertaalt zich bovendien in een aanzienlijke verlaging van onze uitstoot van broeikasgassen. Deze factoren samen versterken onze duurzame waardecreatie zowel voor onze klanten als voor onze aandeelhouders."

(1) De onderliggende en IFRS-gegevens in de hoogtepunten worden vergeleken met de pro forma cijfers van dezelfde periode in 2015, alsof de overname van Cytec had plaatsgevonden op 1 januari 2015.
(2) Meer gedetailleerde vooruitzichten kunnen op pagina 8 van dit rapport teruggevonden worden.

Toelichting vooraf
Na de aankondiging eind 2016 van de geplande vervreemding van Acetow en Vinythai, werden deze bedrijfsactiviteiten ondergebracht in beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa aangehouden voor verkoop. De 2015 winst- en verliescijfers werden herwerkt om de vergelijking te vergemakkelijken. Deze cijfers werden op 17 januari 2017 gepubliceerd.


De resultaten van het voormalige Cytec worden sinds 1 januari 2016 geconsolideerd in de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de Groep. Vergelijkbare informatie voor het vierde kwartaal en het jaar 2015 wordt voorgesteld op niet-geauditeerde pro forma basis alsof de overname van Cytec op 1 januari 2015 had plaatsgevonden.


Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren op de winst- en verliesrekening voor om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) van acquisities, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS ondergebracht worden als eigen vermogen, maar beschouwd worden als schulden op onderliggende basis, en voor andere elementen die de analyse van de onderliggende prestaties van de Groep zouden vertekenen.            

VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De pro forma netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-programma.

Caroline Jacobs Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov
Media Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations
+32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687
HUG#2081645