Release details

2017-02-17 16:30 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus 2016 julkaistu

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 17.2.2017 klo 17.30

Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus 2016 julkaistu

Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2016 sekä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu sähköisessä PDF-muodossa Evli Pankin verkkosivuilla www.evli.com. Vuosikertomusta ei julkaista painettuna versiona.

Vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.
 

EVLI PANKKI OYJ
Juho Mikola
Talousjohtaja
 

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2079355