Release details

2016-02-04 07:30 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Bavarian Nordic indgår forskningssamarbejde omkring udvikling af MRSA vaccine

KØBENHAVN, Danmark - 4. februar 2016 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag, at selskabet har indgået et samarbejde med det danske biotekselskab, Evaxion Biotech og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om udvikling af en MVA-BN-baseret vaccine mod MRSA (Methicillin-resistent Staphylococcus aureus) ved hjælp af Evaxions computerbaserede teknologi, der kan opdage nye antigener. Den samme fremgangsmåde vil potentielt kunne anvendes til at udvikle vacciner mod andre antibiotikaresistente bakterier.

På baggrund af lovende effektresultater, som Evaxion har frembragt i prækliniske modeller, planlægger Bavarian Nordic udvikle og producere en rekombinant MVA-BN-baseret vaccinekandidat, som skal evalueres i yderligere prækliniske studier hos DTU. Såfremt vaccinen viser sig sikker og effektiv, forventes menneskeforsøg at kunne påbegyndes i 2019.

Projektet har indledningsvis modtaget DKK 17 mio. i støtte fra Innovationsfonden, hvilket til dels vil gå til Bavarian Nordics produktion af MVA-BN-baserede MRSA vaccinekandidater.

MRSA er forbundet med dødsfald og en høj indlæggelsesrate med store omkostninger for det offentlige sundhedssystem til følge. MRSA udgør et stort problem på hospitalerne på grund af den høje infektionsrisiko ved behandling og operation af patienter, herunder i særlig grad personer med svækket immunforsvar. Der findes ingen godkendt vaccine mod MRSA, hvorfor udviklingen af en effektiv vaccine vil kunne nedbringe dødeligheden og infektionsraten.

"Vi er glade for at tage del i dette samarbejde omkring udvikling af en vaccine, der måske på sigt vil kunne forbedre folkesundheden og nedbringe dødeligheden," udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. "Samarbejdet muliggør tilmed, at vi kan udforske MVA-BN i andre sygdomme, hvilket udvider anvendelsesområdet for vores vaccineteknologi."

Om MVA-BN® vaccineteknologien
MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic) er Bavarian Nordics patenterede vaccineteknologiplatform, der oprindeligt er udviklet i samarbejde med den amerikanske regering. MVA-BN er en robust og bred anvendelig teknologiplatform med potentiale til anvendelse til vacciner imod en bred vifte af infektionssygdomme og kræft.

Ud over at være under udvikling som en sikrere koppevaccine (godkendt i EU og Canada), der er væsentlig for at kunne beskytte immunsvækkede personer, samt som ebolavaccine i partnerskab med Janssen, har Bavarian Nordic udført prækliniske og kliniske forsøg med rekombinante MVA-BN-baserede vacciner inden for en lang række infektionssygdomme samt cancer. Mere end 7.600 personer, heraf næsten 1.000 personer med nedsat immunforsvar, er blevet vaccineret med MVA-BN-baserede vacciner, og der er påvist høj immunogenicitet samt en favorabel bivirkningsprofil.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme, baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder et samarbejde med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavn IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebolavaccine, som er blevet fremskyndet af myndighederne. Bavarian Nordic har desuden, i samarbejde med National Cancer Institute, udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information, og i særdeleshed udsagn vedrørende mål og fremtidsudsigter for samarbejdet mellem Bavarian Nordic og Evaxion Biotech om den potentielle udvikling af en MRSA vaccine. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

20160204da
Feb 4, 2016

HUG#1983574