Release details

2014-07-28 08:30 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Høy dødelighet ved lokalitet Kokelv i Finnmark

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har nylig opplevd akutt høy dødelighet på lokalitet Kokelv i Finnmark. Årsaken er sannsynligvis oppblomstring av giftige alger for fisken i dette område. Det estimeres at ca. 650 - 750 tonn biomasse har dødd som følge av dette.  Fisken hadde en snittvekt på 2,4 kilo og skulle etter planen blitt slaktet i fjerde kvartal 2014 og første kvartal 2015. Denne hendelsen kan medføre en redusert slakting i denne perioden på ca 500 - 700 tonn i forhold til tidligere estimert. Dødeligheten på denne lokaliteten er nå på et tilnærmet normalt nivå. Hendelsen forventes å medføre en engangskostnad i tredje kvartal 2014 på ca. NOK 18 - 22 millioner.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#1839411