Release details

2014-04-11 10:43 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

PCI Biotech Holding: Vellykket fullføring av første dosegruppe i Amphinex-studien for pasienter med inoperabel gallegangskreft

Lysaker, 11. april 2014 - PCI Biotech rapporterte i dag at evalueringen etter behandling av første dosegruppe i fase I/II studien av Amphinex i kombinasjon med gemcitabine for pasienter med inoperabel gallegangskreft er gjennomført. Resultatene viser at behandlingen tolereres godt på dette dosenivået.

En Cohort Review Committee (CRC) bestående av kliniske eksperter og representanter for selskapet er satt sammen for å evaluere resultater og gi anbefalinger om fortsettelse av studien. CRC anbefaler at studien fortsetter til neste dosegruppe slik protokollen foreskriver. Pasienter for neste dose nivå er under screening og vil få behandling med Amphinex så snart som mulig. 

Om PCI Biotech:
PCI Biotech er et norsk bioteknologiselskap som utvikler en ny lysdirigert behandlingsmetode, basert på selskapets patenterte teknologi, fotokjemisk internalisering (PCI). Teknologien, som kommer fra Radiumhospitalet, medfører at man først injiserer det fotosensitive stoffet Amphinex® og deretter injiserer et terapeutisk legemiddel. Når de syke cellene blir belyst vil cellenes endosomer bli ødelagt, og dermed frigjøres legemiddelet inne i cellene.
 
PCI-teknologien kan forbedre leveringen av alle molekyler som tas opp i cellene gjennom  endocytose. Dette inkluderer de fleste makromolekyler, antistoffer, nanopartikler, samt noen tradisjonelle legemidler.
 
PCI-teknologien er også en allsidig og innovativ vaksinasjonsplattform, som spesifikt kan forsterke den cytotoksiske T-celle-responsen av vaksiner. Dette er spesielt viktig ved terapeutisk vaksinering, når immunsystemet må gjenkjenne og ødelegge syke celler (f.eks. virusinfiserte celler og kreftceller).
 
PCI Biotech følger en strategi for å skape verdier gjennom å forbedre effekten av eksisterende legemidler mot kreft, samt å bidra til å realisere det store potensialet i nye terapiformer, inkludert terapeutiske vaksiner.
 
Se www.pcibiotech.com for mer informasjon.
 
Kontakt informasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/
Per Walday, administrerende direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 91 79 34 29
Ronny Skuggedal, finansdirektør (rs@pcibiotech.no), Mobil: +47 94 00 57 57
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#1776706