Release details

2013-04-05 14:49 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Havila Shipping ASA : Ny langtidskontrakt for Havila Princess med Petrobras i Brasil

Havila Shipping ASA er i tildelt ny langtidskontrakt med Petrobras for PSV fartøyet Havila Princess (bygget i 2005)
Havila Princess opereres nå for Petrobras i Brasil under eksisterende kontrakt fram til august 2013.

Den nye kontrakten er for en fast periode på fire år fram til August/September 2017,
med rett til forlengelse i ytterligere 4 år fram til August/September 2021.

Verdien av den faste kontrakten er ca MNOK 230.

Kontakter:
Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#1690715