Release details

2013-02-20 08:58 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SR-Bank ASA : Fitch Ratings bekrefter SpareBank1 SR-Banks rating

Fitch har den 19. februar bekreftet SpareBank 1 SR-Banks rating. Se vedlagte pressemelding.
Stavanger, 20. februar 2013
Kontaktperson:
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#1679550