Release details

2012-07-25 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.07.2012 KLO 09.00 1(26)

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

* Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,4 %.

* K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) kasvoi tammi-kesäkuussa 4,9 %.

* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 84,3 milj. euroa (118,3 milj. euroa).

* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista sekä autokaupan myynnin laskusta johtuen varaudutaan siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.

Keskeiset tunnusluvut

1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011
Liikevaihto, milj. e 4 778 4 575 2 460 2 472
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
84,3 118,3 60,7 83,3
Liikevoitto, milj. e 85,3 119,6 59,0 83,9
Tulos ennen veroja, milj. e 84,8 120,1 58,5 84,0
Investoinnit, milj. e 171,9 194,6 67,8 130,5
Tulos/osake, e, laimennettu 0,55 0,79 0,38 0,55
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,54 0,79 0,39 0,55
30.6.2012 30.6.2011
Omavaraisuusaste, % 51,1 52,1
Oma pääoma/osake, e 21,59 21,21

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2012Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 4 778 milj. euroa, mikä on 4,4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 575 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 3,3 % ja muissa maissa 10,3 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,6 % (16,7 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla.

1-6/2012 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa  2 101 +3,8 73,8 -13,4
Käyttötavarakauppa 721 +5,0 -13,5 -8,5
Rautakauppa 1 411 +6,3 6,4 -3,4
Auto- ja konekauppa 627 +1,0 25,9 -5,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -83 -2,9 -8,3 -2,8
Yhteensä 4 778 +4,4 84,3 -34,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 84,3 milj. euroa (118,3 milj. euroa). Se oli 1,8 % liikevaihdosta (2,6 %). Tuloskehitykseen vaikuttivat uusien kauppojen avaukset, vuokrakustannusten nousu, Venäjän liiketoiminnan laajentaminen sekä myynnin kasvun hidastuminen katsauskauden loppupuolella.

Liikevoitto oli 85,3 milj. euroa (119,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja ja arvonalennuksia nettomääräisesti 1,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 84,8 milj. euroa (120,1 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,55 euroa (0,79 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,59 euroa (21,21 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 5 883 milj. euroa ja se kasvoi 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-kesäkuussa 2 844 milj. euroa ja se kasvoi 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-kesäkuussa 41 925 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2 181 609 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,8 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2012Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2012 oli 2 460 milj. euroa, mikä on 0,5 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 472 milj. euroa). Suomessa liikevaihto laski 2,0 % ja muissa maissa se kasvoi 6,1 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 19,6 % (18,4 %). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvua hidasti merkittävästi autoveron muutoksen myötä laskenut autokaupan liikevaihto, -27,8 %.

4-6/2012 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 091 +1,4 38,9 -7,0
Käyttötavarakauppa 352 +3,9 -0,6 -3,1
Rautakauppa 782 +3,3 15,3 -3,5
Auto- ja konekauppa 274 -19,8 10,3 -9,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -41 -6,6 -3,2 0,1
Yhteensä 2 460 -0,5 60,7 -22,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 60,7 milj. euroa (83,3 milj. euroa). Se oli 2,5 % liikevaihdosta (3,4 %). Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä heikensi autokaupan voimakas myynnin lasku autoveron muutoksen seurauksena, myynnin kasvun hidastuminen muilla toimialoilla sekä kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentaminen.

Liikevoitto oli 59,0 milj. euroa (83,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -1,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 58,5 milj. euroa (84,0 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,38 euroa (0,55 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 104 milj. euroa ja se kasvoi 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli huhti-kesäkuussa 1 490  milj. euroa ja se kasvoi 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus  
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 57,2 milj. euroa (43,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -171,2 milj. euroa (-194,2 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 21,1 milj. euroa (3,8 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla käynnissä olevasta investointiohjelmasta huolimatta. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 253 milj. euroa (545 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 563 milj. euroa (475 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 310 milj. euroa (-70 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,1 % (52,1 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 62,4 milj. euroa (68,6 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -79,3 milj. euroa (-126,5 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 0,3 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,3 milj. euroa).

Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 25,9 milj. euroa (37,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 30,5 % (31,0 %).

Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 18,3 milj. euroa (26,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste  oli 31,2 % (31,0 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 171,9 milj. euroa (194,6 milj. euroa) eli 3,6 % (4,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 148,1 milj. euroa (171,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 23,8 milj. euroa (23,2 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 13,8 % (36,8 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 67,8 milj. euroa (130,5 milj. euroa) eli 2,8 % (5,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 57,3 milj. euroa (118,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 10,5 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 22,2 % (45,3 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet

Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistelaueet ovat myynnin kasvun vahvistaminen, rautakaupan kannattavuuden parantaminen, Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen Pietarissa ja Moskovassa sekä vahva tulos, rahoitusasema ja hyvä osingonmaksukyky.

Keskon tuloksen ja pääoman tuoton varmistamiseksi toimialat ovat aloittaneet myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteet sekä kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamisen. Investoinnit sopeutetaan myös yleisen talouskehityksen epävarmuudesta johtuen tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200-300 milj. euroon.

Keskon liiketoiminnalle soveltuvien Venäjän kauppapaikkojen saatavuuden ja investointien sopeuttamisen seurauksena Keskon Venäjän liiketoimintojen kasvutavoitteiden ennakoidaan toteutuvan noin kaksi vuotta aikaisemmin ilmoitettua hitaammin. Rautakaupan liikevaihtotavoite vuonna 2017 on 800 milj. euroa ja  ruokakaupan liikevaihtotavoite vuonna 2017 on 500 milj. euroa. Vastaavien tavoitteiden ennakoitiin aikaisemmin toteutuvan vuonna 2015. Ruokakaupan Venäjän liiketoiminta aloitetaan Pietarista ja vuosina 2012 ja 2013 on tavoitteena avata Pietarissa yhteensä kolme ruokakauppaa.

Henkilökunta

Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 574 (18 644) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 208 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 722 henkilöä.

Kesäkuun 2012 lopussa henkilömäärä oli 24 461 (23 084), joista Suomessa työskenteli 13 762 (13 191) ja Suomen ulkopuolella 10 699 (9 893) henkilöä. Henkilömäärän lisäys kesäkuun 2011 loppuun verrattuna oli Suomessa 571 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 806 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 307,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 8,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Huhti-kesäkuussa henkilöstökulut kasvoivat 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 156,8 milj. euroa.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011
Liikevaihto, milj. e 2 101 2 025 1 091 1 077
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 73,8 87,2 38,9 45,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,5 4,3 3,6 4,3
Investoinnit, milj. e 95,7 94,4 35,6 63,5
Liikevaihto, milj. e 1-6/2012 Kehitys, % 4-6/2012 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 625 +3,4 845 +0,8
Kespro 380 +6,2 199 +2,8
Muut 97 +1,4 47 +5,9
Yhteensä 2 101 +3,8 1 091 +1,4

Tammi-kesäkuu 2012

Ruokakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2 101 milj. euroa (2 025 milj. euroa) ja se kasvoi 3,8 %. Pirkka-tuotteiden myynti K-ruokakaupoille kasvoi 14,5 % (alv 0 %). K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,9 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4-4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-kesäkuussa noin 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 73,8 milj. euroa (87,2 milj. euroa), eli 13,4 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Liikevoittokehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Liikevoitto oli 76,5 milj. euroa (88,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.

Ruokakaupan investoinnit olivat 95,7 milj. euroa (94,4 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2012

Ruokakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 091 milj. euroa (1 077 milj. euroa) ja se kasvoi 1,4 %. Toisella neljänneksellä oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,2 % (alv 0 %).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 38,9 milj. euroa (45,8 milj. euroa), eli 7,0 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Liikevoittokehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Liikevoitto oli 38,9 milj. euroa (45,9 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 35,6 milj. euroa (63,5 milj. euroa).

Huhti-kesäkuussa 2012 avattiin kaksi uutta K-citymarketia, kolme uutta K-supermarketia ja yksi K-market. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 16 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarketit Kokkolaan, Kouvolaan ja Valkeakoskelle. K-supermarketit Mäntsälässä ja Loimaalla laajennetaan K-citymarketeiksi ja K-citymarket Imatraa laajennetaan. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Espooseen Lähdekeskukseen, Helsingin Kaisaniemeen, Joutsaan, Jyväskylään, Kouvolaan, Lohjalle, Muurameen, Nurmijärvelle sekä Vantaalle Hämeenkylään ja Nikinmäkeen. Pietarissa on rakenteilla Keskon ensimmäinen Venäjän ruokakauppa.

Käyttötavarakauppa

1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011
Liikevaihto, milj. e 721 687 352 339
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -13,5 -5,0 -0,6 2,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -1,9 -0,7 -0,2 0,7
Investoinnit, milj. e 29,3 18,1 10,8 10,0
Liikevaihto, milj. e 1-6/2012 Kehitys, % 4-6/2012 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 297 +5,1 150 +2,0
Anttila 206 +0,1 99 +2,1
Intersport Suomi 80 +7,5 36 +7,7
Intersport Venäjä 14 6
Indoor 89 +6,9 45 +7,3
Musta Pörssi 27 -15,3 15 -10,7
Kenkäkesko 11 +5,2 4 -13,8
Yhteensä 721 +5,0 352 +3,9

Tammi-kesäkuu 2012

Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 721 milj. euroa (687 milj. euroa) ja se kasvoi 5,0 %. K-citymarketin käyttötavaran, Intersportin, Askon ja Sotkan myynti kasvoi selvästi edellisestä vuodesta.

Uudet Asko-myymälät avattiin Ylivieskaan ja Viron Pärnuun sekä uudet Konebox-myymälät Raisioon ja Lielahteen. Intersport avasi Suomessa uudet myymälät Lempäälän Ideaparkiin sekä Hyvinkäälle. Venäjällä Intersport avasi uuden myymälän Moskovan Otradaan ja Pietarissa suljettiin yksi myymälä. Kookenkä-ketjun uudistus saatiin päätökseen maaliskuun lopussa. Verkoston tervehdyttämisen seurauksena Musta Pörssi -kauppoja oli kesäkuun lopussa 29 (35).

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa -13,5 milj. euroa (-5,0 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät K-citymarketin ja Anttilan yhdistämis- ja kehitystoimenpiteet, kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän Intersport-toimintojen liiketappio. Liikevoitto oli -13,5 milj. euroa (-4,6 milj. euroa).

Huhtikuussa 2012 Kesko osti Intersport Venäjän 20 %:n vähemmistöosuuden sen entiseltä omistajalta Melovest Ltd:lta. Kaupan seurauksena Keskon omistusosuus Intersport Venäjästä nousi 100 %:iin. Kesäkuussa julkistettiin suunnitelma uudistaa Musta Pörssi -konsepti ja liiketoimintamalli sekä sulauttaa Konebox Mustaan Pörssiin.

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 29,3 milj. euroa (18,1 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2012

Käyttötavarakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 352 milj. euroa (339 milj. euroa) ja se kasvoi 3,9 %. K-citymarketin käyttötavarakauppa, Anttila, Asko ja Sotka sekä Intersport Finland kasvattivat myyntiään.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa  -0,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa), mikä on 3,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kannattavuuden kehitykseen vaikutti merkittävimmin K-citymarketin kauppapaikkaverkoston laajentaminen. Liikevoitto oli -0,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa).

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 10,8 milj. euroa (10,0 milj. euroa).

Rautakauppa

1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011
Liikevaihto, milj. e 1 411 1 327 782 757
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 6,4 9,8 15,3 18,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 0,5 0,7 2,0 2,5
Investoinnit, milj. e 26,0 66,1 14,2 47,4
Liikevaihto, milj. e 1-6/2012 Kehitys, % 4-6/2012 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 648 +3,7 348 +0,9
K-rauta Ruotsi 107 -0,8 63 -2,4
Byggmakker Norja 322 +12,4 176 +7,8
Rautakesko Viro 29 +9,8 17 +4,1
Rautakesko Latvia 23 +0,7 13 -6,9
Senukai Liettua 117 +8,6 67 +5,4
Stroymaster Venäjä 128 +20,4 75 +18,9
OMA Valko-Venäjä 38 -17,7 23 -17,6
Yhteensä  1 411 +6,3 782 +3,3

Tammi-kesäkuu 2012

Rautakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 411 milj. euroa (1 327 milj. euroa) ja se kasvoi 6,3 %. Myynnin kehitys heikkeni katsauskauden loppua kohden Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Venäjällä ja Norjassa kasvu jatkui vahvana. Ruotsissa myynti laski heikentyvässä markkinatilanteessa.

Suomessa liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 648 milj. euroa (625 milj. euroa) ja se kasvoi 3,7 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 460 milj. euroa ja se kasvoi 0,6 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 188 milj. euroa, jossa oli kasvua 12,1 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 3,2 % ja oli 511 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti kasvoi 2,1 %. Kokonaisuutena Rautakeskon ketjujen vähittäis- ja yritysasiakasmyynnin arvioidaan kasvaneen Suomessa markkinoita nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 221 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 10,5 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 763 milj. euroa (702 milj. euroa) ja se kasvoi 8,6 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 19,2 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 8,8 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 1,4 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,1 % (52,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 6,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat uusien kauppojen avaukset Venäjällä ja Ruotsissa sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän merkittävät käyttöönotto- ja kehityskulut. Lisäksi kannattavuutta rasittivat vaihto-omaisuudesta ja myyntisaamisista  kirjatut 8 milj. euron epäkuranttiuskirjaukset. Liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (9,8 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 26,0 milj. euroa (66,1 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 54,9 % (85,4 %).

Katsauskaudella avattiin Turussa uusi Rautia-K-maatalous, lisäksi Muhoksella ja Sastamalassa avattiin korvaavat Rautiat. Huhtikuussa avattiin K-rauta Ylivieskassa ja merkittävä K-raudan laajennus valmistui Mikkelissä. Rakenteilla on korvaavat K-raudat Kouvolassa ja Turussa. Ruotsissa avattiin K-rauta Uppsalassa ja nykyisen kaupan korvaava K-rauta Linköpingissä. Venäjällä avattiin uusi K-rauta Moskovassa, missä on lisäksi hankittuna kaksi tonttia uusia K-rautoja varten.

Huhti-kesäkuu 2012

Rautakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 782 milj. euroa (757 milj. euroa) ja se kasvoi 3,3 %. Rautakaupan tuotteiden myynnin kasvu hidastui kaikissa Rautakeskon toimintamaissa.

Suomessa liikevaihto oli 348 milj. euroa (345 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 248 milj. euroa ja se laski 3,5 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 100 milj. euroa ja se kasvoi 13,4 %.

K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti huhti-kesäkuussa kasvoi Suomessa 1,1 % ja oli 324 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 7,0 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 132 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 9,5 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 434 milj. euroa (413 milj. euroa) ja se kasvoi 5,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 8,5 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 3,4 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 4,2 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 17,7 % ja Valko-Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 59,3 % voimakkaan inflaation johdosta. Rautakaupan liikevaihdosta 55,6 % (54,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 15,3 milj. euroa (18,8 milj. euroa). Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä heikentymiseen vertailukaudesta vaikuttivat kauppapaikkaverkoston uudistaminen ja laajentaminen sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehityskulut. Lisäksi kannattavuutta rasittivat vaihto-omaisuudesta ja myyntisaamisista kirjatut 4 milj. euron epäkuranttiuskirjaukset. Liikevoitto oli 13,6 milj. euroa (18,8 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit olivat 14,2 milj. euroa (47,4 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 45,6 % (92,5 %).

Auto- ja konekauppa

1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011
Liikevaihto, milj. e 627 621 274 342
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 25,9 31,8 10,3 19,6
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,1 5,1 3,8 5,7
Investoinnit, milj. e 18,7 13,9 5,9 7,9
Liikevaihto, milj. e 1-6/2012 Kehitys, % 4-6/2012 Kehitys, %
VV-Auto 454 +1,6 165 -27,8
Konekesko 174 -0,4 109 -3,6
Yhteensä 627 +1,0 274 -19,8

Tammi-kesäkuu 2012

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 627 milj. euroa (621 milj. euroa) ja se kasvoi 1,0 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 454 milj. euroa (447 milj. euroa) ja se kasvoi 1,6 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat 6,2 % ja pakettiautojen 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 20,4 % (20,3 %).

Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 174 milj. euroa (175 milj. euroa) ja se laski 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 120 milj. euroa ja se laski 3,3 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 55 milj. euroa ja se kasvoi 5,7 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 25,9 milj. euroa (31,8 milj. euroa) ja se laski 5,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton lasku johtui 1.4.2012 voimaan tulleesta autoveron muutoksesta sekä henkilö- ja pakettiautojen vaikeutuneesta kokonaismarkkinatilanteesta. Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 25,9 milj. euroa (32,0 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 18,7 milj. euroa (13,9 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu 2012

Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 274 milj. euroa (342 milj. euroa) ja se laski 19,8 %.

VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 165 milj. euroa (229 milj. euroa) ja se laski 27,8 %. Autokaupan myynnin lasku johtui johtui 1.4.2012 voimaan tulleesta autoveromuutoksesta sekä henkilö- ja pakettiautojen vaikeutuneesta kokonaismarkkinatilanteesta. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 21,8 % (21,6 %).

Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 109 milj. euroa (113 milj. euroa) ja se laski 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 10,3 milj. euroa (19,6 milj. euroa) ja se laski 9,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensi autokaupan voimakas myynnin lasku. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 10,3 milj. euroa (19,7 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 5,9 milj. euroa (7,9 milj. euroa).

Muutokset konsernin rakenteessa

Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2012 lopussa yhteensä 98 649 542 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 912 535 eli 67,8 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2012 oli 607 249 omaa B-osaketta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2012 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty yhden kerran vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäys on tehty 5.6.2012 (4 500 B-osaketta) ja siitä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 6.6.2012. Yhtiön osakkeista yhteensä saama merkintähinta 60 480,00 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa 24,82 euroa ja kesäkuun 2012 lopussa 21,89 euroa, missä oli laskua 11,8 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2011 lopussa 25,96 euroa ja kesäkuun 2012 lopussa 20,59 euroa, missä oli laskua 20,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 27,65 euroa ja alin 19,99 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 27,81 euroa ja alin 19,04 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi laski tammi-kesäkuun aikana 5,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi laski 4,5 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski vastaavasti 6,9 %.

Kesäkuun 2012 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 695 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 365 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 060 milj. euroa ja se laski vuoden 2011 lopusta 447 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2012 aikana 1,0 (1,1) milj. kpl, missä oli laskua 8,7 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 24 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 42,9 (32,1) milj. kpl, missä oli kasvua 33,4 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 988 milj. euroa.

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2010-30.4.2012 (merkintäaika on päättynyt), 2007B optio-oikeuksien merkintäaika on 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2012 ja päättyy 30.4.2014. Kaikki optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007A optio-oikeuksilla ei käyty kauppaa katsauskaudella. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 55 520 kpl 174 548 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia vastaavasti 42 680 kpl 364 294 euron arvosta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama, 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä vastaava valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan päättyi 30.3.2012. Maaliskuun lopussa päättynyttä valtuutta ei käytetty. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 30.9.2012 asti voimassa oleva valtuutus enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta ja 30.6.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus jakoi omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 92 751 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajakson kohderyhmään kuuluneille. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteella 12.4.2012. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2012 lopussa 45 314. Se on 4 099 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun lopussa 15 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun lopussa 21 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Keskon Eläkekassan ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen välillä sovittu Kesko-konsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirron toinen vaihe toteutui 1.1.2012 lukien. (Pörssitiedote 15.2.2012)

Kesko luovutti 12.4.2012 yhteensä 90 889 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Lisäksi Kesko luovutti samalla perusteella toukokuussa yhteensä 1 862 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta. Luovutusten jälkeen yhtiöllä oli hallussaan 607 249 omaa B-osaketta.

(Pörssitiedote 12.4.2012)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Omien osakkeiden lukumäärä lisääntyi 476 B-osakkeella osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti palautettuna. Kesko Oyj:n hallussa oli 20.7.2012 607 725 omaa B-osaketta. (Pörssi-ilmoitus 20.7.2012)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

16.4.2012 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 98 035 931 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 643 117,20 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.4.2012. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppias Esa Kiiskisen, vuori­neuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2015 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Maarit Näkyvän, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Virpi Tuunaisen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 16.4.2012.

Vastuullisuus

Kesko liittyi mukaan huhtikuussa Elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteiseen Ilmastokumppanit-verkostoon ja allekirjoitti sitoumuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Keskon 12:s yhteiskuntavastuun raportti julkaistiin huhtikuussa. Raportissa kerrotaan kattavasti Keskon vastuullisuusohjelman ja -työn tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.

Kesko järjesti Helsingin Kaivopuistossa äitienpäiväjuhlan, jossa tehtiin tunnetuksi Reilua kauppaa ja jaettiin äideille ja isoäideille 10 000 Pirkka Reilun Kaupan ruusua.

Kesko oli kumppanina Nuoren Suomen Taisto-kampanjassa, joka haastoi yli 60 000 yläkouluikäistä liikkumaan kevään aikana.

Keskon hallitus myönsi toukokuussa lahjakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoille stipendejä, joiden yhteissumma oli 41 000 euroa.

Konekesko Oy on Helly Hansen veneily- ja pelastusliivien kanssa tänäkin kesänä tukemassa Viisaasti Vesillä -kampanjaa. Viisaasti Vesillä -vesiturvallisuuskiertue starttasi toukokuussa ja vierailee kesän aikana kaikkiaan 31 paikkakunnalla.

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella sekä näiden vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Muilta osin Keskon vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta.

Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2012-6/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2011-6/2012).

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi julkisen talouden kustannusleikkaukset ja verotuksen kiristyminen lisäävät kulutuskysynnän kehitykseen liittyvää epävarmuutta.

Päivittäistavarakaupassa ja käyttötavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Rautakaupan kasvun ennakoidaan hidastuvan erityisesti Suomen ja Ruotsin rakennustuotannon kasvun hidastuessa. Auto- ja konekaupassa markkinoiden ennakoidaan laskevan.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista sekä autokaupan myynnin laskusta johtuen varaudutaan siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.

Helsingissä 24.7.2012
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 10.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.10.2012. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa

Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

TAULUKKO-OSA:

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - taseesta pois kirjaaminen (muutos)

IAS 12 Laskennalliset verot (muutos)

Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements)

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos-% 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos-% 1-12/
2011
Liikevaihto 4 778 4 575 4,4 2 460 2 472 -0,5 9 460
Myytyjen suoritteiden hankintameno - 4 138 -3 951 4,7 -2 131 -2 137 -0,3 -8 163
Bruttokate 640 624 2,5 329 335 -1,9 1 297
Liiketoiminnan muut tuotot 368 343 7,1 197 183 7,8 705
Henkilöstökulut -308 -283 8,7 -157 -145 7,8 -571
Poistot ja arvonalentumiset -76 -59 28,6 -41 -30 34,3 -125
Liiketoiminnan muut kulut -538 -506 6,4 -270 -259 4,3 -1 026
Liikevoitto 85 120 -28,7 59 84 -29,7 281
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 10 10     -2,0 5 5 -7,1 22
Korkokulut ja muut rahoituskulut -8 -8 1,5 -5 -4 22,2 -18
Valuuttakurssierot -2  -2 -8,6 -1 -1 -48,4 -3
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 1 (..) 0 0 -49,7 1
Tulos ennen veroja 85 120 -29,4 59 84 -30,3 282
Tuloverot -26 -37 -30,5 -18 -26 -29,9 -85
Tilikauden tulos 59 83 -28,9 40 58 -30,5 197
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 54 79 -31,9 37 54 -32,0 182
  Määräysvallattomille 

  omistajille
5 4 32,9 3 4 -6,9 15
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 0,55 0,80 -31,6 0,38 0,55 -31,7 1,85
Laimennettu 0,55 0,79 -31,3 0,38 0,55 -31,4 1,84
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-6/

2012
1-6/

2011
Muutos-% 4-6/

2012
4-6/

2011
Muutos-% 1-12/
2011
Tilikauden tulos 59 83 -28,9 40 58 -30,5 197
Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 -11 (..) 0 -9 97,9 -17
Hyperinflaatio-oikaisu 1 0 6
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -10 92,2 1 -5 (..) -15
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -1 -1 -48,0 -1 0 (..) 0
Muut erät 0 0 100,0 0 0 100,0 0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot
0 3 -85,7 0 1 (..) 4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 3 -18 (..) 0 -13 99,6 -22
Tilikauden laaja tulos 62 65 -4,4 40 45 -11,2 175
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 55 71 -22,5 35 49 -29,8 170
  Määräysvallattomille

  omistajille
7 -6 (..) 6 -4 (..) 4

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
30.6.2012 30.6.2011 Muutos-% 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 579 1 383 14,2 1 490
Aineettomat hyödykkeet 190 179 6,3 189
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
72 67 7,2 69
Lainasaamiset ja muut saamiset 82 74 10,4 80
Eläkesaamiset 146 180 -18,7 200
Yhteensä 2 069 1 883 9,9 2 029
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 869 780 11,4 868
Myyntisaamiset 803 769 4,5 700
Muut saamiset 322 137 (..) 218
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
51 148 -65,4 98
Myytävissä olevat rahoitusvarat 141 323 -56,4 186
Rahavarat 61 74 -17,1 84
Yhteensä 2 248 2 230 0,8 2 153
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 18,8 8
Varat yhteensä 4 318 4 114 5,0 4 190

30.6.2012 30.6.2011 Muutos-% 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 117 2 077 1,9 2 175
Määräysvallattomien omistajien osuus 65 49 34,4 58
Oma pääoma yhteensä 2 182 2 126 2,6 2 233
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 210 219 -3,9 210
Korottomat velat 10 7 46,4 18
Laskennalliset verovelat 87 83 5,3 91
Eläkevelvoitteet 2 2 4,6 2
Varaukset 11 10 11,0 10
Yhteensä 321 321 0,1 332
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 353 256 37,9 190
Ostovelat 993 939 5,7 886
Muut korottomat velat 445 446 -0,2 526
Varaukset 24 26 -9,4 24
Yhteensä 1 815 1 667 8,8 1 625
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 318 4 114 5,0 4 190

(..) Muutos yli 100 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa-
ke-
pää-
oma
Osa-
ke-
anti
Yli-
kurssi
ra-
has-
to
Muut
ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Arvon
muu-
tosra-
hasto
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-räysval-
latto-
mien
omista-
jien o-
suudet
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2011
197 0 198 243 -3 14 1 503 59 2 210
Optioilla
merkityt
osakkeet
0 0 0
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
2 0 2
Omat
osakkeet -23 0 -23
Osingon-
jako
-128 -4 -132
Muut
muutokset
0 4 0 4
Tilikauden
tulos 79 4 83
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 0 -10 -11
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-10 -10
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
-1 -1
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
3 3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 0 -7 0 -10 -18
Oma
pääoma
30.6.2011
197 0 198 243 -3 6 1 436 49 2 126
Oma
pääoma
1.1.2012
197 0 198 243 -3 3 1 537 58 2 233
Optioilla
merkityt
osakkeet
0 0
Osake-
palkitseminen 2 2
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
0 0 0
Omat osakkeet 0 0
Osingon-
jako
-118 -118
Muut muutokset 2 2
Tilikauden tulos 54 5 59
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 2 0 1 3
Hyperinflaatio-oikaisu 0 1 1
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-1 -1
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
-1 -1
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 2 -2 0 2 3
Oma
pääoma
30.6.2012
197 0 198 243 -1 1 1 478 65 2 182

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos-% 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos-% 1-12/
2011
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 85 120 -29,4 59 84 -30,3 282
Suunnitelman mukaiset poistot  75 59 25,6 39 30 28,7 125
Rahoitustuotot ja -kulut 2 0 (..) 1 0 (..) -1
Muut oikaisut 6 14 -55,2 -1 7 (..) -6
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-124 -144 -14,1 -4 -83 -95,3 -89
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+)
0 -34 (..) 37 6 (..) -119
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
55 90 -39,3 -46 102 (..) 127
Rahoituserät ja verot -41 -63 -34,2 -23 -78 -69,8 -103
Liiketoiminnan nettorahavirta 57 43 32,1 62 69 -9,0 216
Investointien rahavirta
Investoinnit -191 -198 -3,5 -80 -128 -37,7 -449
Käyttöomaisuuden myynnit 21 4 (..) 2 2 -25,7 8
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -2 0 (..) -1 0 (..) 0
Investointien nettorahavirta -171 -194 -11,9 -79 -127 -37,3 -441
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 162 5 (..) 113 34 (..) -58
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-35 1 (..) -14 2 (..) -37
Maksetut osingot -118 -132 -10,9 118 -132 -10,9 -133
Oman pääoman lisäys 0 0 -21,8 0 0 -21,8 0
Omien osakkeiden hankinta - -23 (..) - -23 (..) -23
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) 85 126 -32,9 53 40 33,1 199
Muut erät -8 -2 (..) -2 -1 59,4 1
Rahoituksen nettorahavirta 86 -24 (..) 32 -81 (..) -51
Rahavarojen muutos -28 -175 -83,9 15 -139 (..) -277
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus kauden alussa
231 509 -54,7 187 473 -60,4 509
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0 -1 -67,8 0 -1 -48,1 -2
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6.
202 334 -39,4 202 334 -39,4 231

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
1-6/2012 1-6/2011 Muutos

%-yks.
1-12/2011
Sidotun pääoman tuotto, % 6,8 11,7 -4,9 13,2
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 10,4 16,6 -6,1 13,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,7 11,6 -4,8 13,1
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 10,4 14,6 -4,2 13,1
Oman pääoman tuotto, % 5,3 7,6 -2,3 8,9
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,0 11,0 -3,0 8,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 5,3 7,5 -2,3 8,8
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,0 9,6 -1,6 8,8
Omavaraisuusaste, % 51,1 52,1 -1,0 53,9
Nettovelkaantumisaste, % 14,2 -3,3 17,5 1,5
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 171,9 194,6 -11,7 425,4
Investoinnit, % liikevaihdosta 3,6 4,3 -16,7 4,5
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,55 0,80 -31,6 1,85
Tulos/osake, e, laimennettu 0,55 0,79 -31,3 1,84
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,54 0,79 -31,7 1,84
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 57 43 32,1 216
Investointien rahavirta, milj. e -171 -194 -11,9 -441
Oma pääoma/osake, e 21,59 21,21 1,8 22,20
Korolliset nettovelat 310 -70 (..) 33
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä katsauskaudella
keskimäärin 98 440 99 328 -0,9 98 919
Henkilöstö keskimäärin 19 574 18 644 5,0 18 960
(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
Liikevaihto, milj. e 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318 2 460
Liikevaihdon muutos, % 7,4 8,5 7,8 7,4 10,2 -0,5
Liikevoitto, milj. e 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3 59,0
Liikevoitto, % 1,7 3,4 3,7 2,9 1,1 2,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6 60,7
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,7 3,4 3,7 2,9 1,0 2,5
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e
-0,6 0,3 0,3 0,8 -0,1 -0,3
Tulos ennen veroja,
milj. e
36,1 84,0 88,0 74,0 26,3 58,5
Tulos ennen veroja, % 1,7 3,4 3,7 3,0 1,1 2,4
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,0 15,9 16,6 12,5 3,9 9,5
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
4,4 10,6 11,1 9,8 3,0 7,5
Omavaraisuusaste, % 54,4 52,1 54,0 53,9 52,7 51,1
Investoinnit, milj. e 64,1 130,5 126,3 104,5 104,1 67,8
Tulos/osake, laimennettu, e 0,25 0,55 0,53 0,51 0,17 0,38
Oma pääoma/osake, e 22,04 21,21 21,66 22,20 22,42 21,59

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos-
%
4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos-
%
1-12/
2011
Ruokakauppa Suomi 2 101 2 025 3,8 1 091 1 077 1,4 4 182
Ruokakauppa muut maat* - - - - - - -
Ruokakauppa yhteensä 2 101 2 025 3,8 1 091 1 077 1,4 4 182
- josta segmenttien välistä 86 83 3,7 41 40 3,4 168
Käyttötavarakauppa Suomi 699 680 2,9 343 336 2,1 1 541
Käyttötavarakauppa muut
maat*
22 7 (..) 10 3 (..) 23
Käyttötavarakauppa
yhteensä
721 687 5,0 352 339 3,9 1 564
- josta segmenttien välistä 8 9 -4,0 5 5 -12,9 20
Rautakauppa Suomi 648 625 3,7 348 345 0,9 1 233
Rautakauppa muut maat* 763 702 8,6 434 413 5,3 1 483
Rautakauppa yhteensä 1 411 1 327 6,3 782 757 3,3 2 716
- josta segmenttien välistä 0 6 -93,1 1 4 -88,2 12
Auto- ja konekauppa Suomi 572 569 0,6 235 303 -22,4 1 064
Auto- ja konekauppa muut
maat*
55 52 5,4 39 39 0,0 110
Auto- ja konekauppa
yhteensä
627 621 1,0 274 342 -19,8 1 174
- josta segmenttien välistä 1 1 -4,4 0 0 50,3 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-83 -85 -2,9 -41 -43 -6,6 -176
Suomi yhteensä 3 938 3 813 3,3 1 977 2 016 -2,0 7 844
Muut maat yhteensä* 840 762 10,3 483 456 6,1 1 616
Konserni yhteensä 4 778 4 575 4,4 2 460 2 472 -0,5 9 460

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.

(..) Muutos yli 100 %

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 76,5 88,0 -11,5 38,9 45,9 -7,1 173,7
Käyttötavarakauppa -13,5 -4,6 -8,9 -0,6 2,8 -3,4 37,0
Rautakauppa 4,7 9,8 -5,1 13,6 18,8 -5,2 26,3
Auto- ja konekauppa 25,9 32,0 -6,1 10,3 19,7 -9,4 51,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,3 -5,5 -2,8 -3,2 -3,3 0,1 -8,3
Konserni yhteensä 85,3 119,6 -34,3 59,0 83,9 -24,9 280,6

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 73,8 87,2 -13,4 38,9 45,8 -7,0 172,2
Käyttötavarakauppa -13,5 -5,0 -8,5 -0,6 2,4 -3,1 36,6
Rautakauppa 6,4 9,8 -3,4 15,3 18,8 -3,5 26,6
Auto- ja konekauppa 25,9 31,8 -5,9 10,3 19,6 -9,3 51,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-8,3 -5,5 -2,8 -3,2 -3,3 0,1 -8,3
Konserni yhteensä 84,3 118,3 -34,0 60,7 83,3 -22,7 278,9

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-6/

2012
1-6/

2011

Muutos
%-yks.
4-6/

2012
4-6/

2011

Muutos
%-yks.
1-12/

2011
Liukuva 12 kk

6/2012
Ruokakauppa 3,5 4,3 -0,8 3,6 4,3 -0,7 4,1 3,7
Käyttötavarakauppa -1,9 -0,7 -1,1 -0,2 0,7 -0,9 2,3 1,8
Rautakauppa 0,5 0,7 -0,3 2,0 2,5 -0,5 1,0 0,8
Auto- ja konekauppa 4,1 5,1 -1,0 3,8 5,7 -2,0 4,4 3,9
Konserni yhteensä 1,8 2,6 -0,8 2,5 3,4 -0,9 2,9 2,5

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 724 566 158 745 572 173 601
Käyttötavarakauppa 502 420 82 525 431 94 437
Rautakauppa 767 685 81 781 712 70 696
Auto- ja konekauppa 195 148 47 192 149 43 158
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
315 223 92 321 229 92 236
Konserni yhteensä 2 503 2 042 460 2 564 2 092 471 2 129

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%-yks.
4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%-yks.
1-12/
2011
Liukuva

12 kk 6/2012
Ruokakauppa 20,4 30,8 -10,4 20,9 32,1 -11,2 28,6 23,3
Käyttötavarakauppa -5,4 -2,4 -3,0 -0,5 2,3 -2,7 8,4 5,9
Rautakauppa 1,7 2,8 -1,2 7,9 10,6 -2,7 3,8 3,1
Auto- ja konekauppa 26,5 43,0 -16,5 21,5 52,5 -30,9 32,8 25,7
Konserni yhteensä 6,7 11,6 -4,8 9,5 15,9 -6,5 13,1 10,4

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 96 94 1 36 64 -28 221
Käyttötavarakauppa 29 18 11 11 10 1 62
Rautakauppa 26 66 -40 14 47 -33 110
Auto- ja konekauppa 19 14 5 6 8 -2 30
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
2 2 0 1 2 -1 2
Konserni yhteensä 172 195 -23 68 131 -63 425

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
Ruokakauppa 948 1 077 1 049 1 108 1 010 1 091
Käyttötavarakauppa 348 339 376 501 369 352
Rautakauppa 570 757 731 657 629 782
Auto- ja konekauppa 279 342 290 263 353 274
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -43 -42 -48 -42 -41
Konserni yhteensä 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318 2 460

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
Ruokakauppa 42,1 45,9 45,7 40,0 37,6 38,9
Käyttötavarakauppa -7,4 2,8 8,7 32,9 -12,9 -0,6
Rautakauppa -9,1 18,8 21,0 -4,5 -9,0 13,6
Auto- ja konekauppa 12,2 19,7 13,0 7,0 15,6 10,3
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1 -3,2
Konserni yhteensä 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3 59,0

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
Ruokakauppa 41,4 45,8 46,4 38,6 34,9 38,9
Käyttötavarakauppa -7,4 2,4 8,7 32,9 -12,9 -0,6
Rautakauppa -9,1 18,8 21,3 -4,4 -9,0 15,3
Auto- ja konekauppa 12,2 19,6 13,0 7,0 15,6 10,3
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1 -3,2
Konserni yhteensä 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6 60,7

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
Ruokakauppa 4,4 4,3 4,4 3,5 3,5 3,6
Käyttötavarakauppa -2,1 0,7 2,3 6,6 -3,5 -0,2
Rautakauppa -1,6 2,5 2,9 -0,7 -1,4 2,0
Auto- ja konekauppa 4,4 5,7 4,5 2,6 4,4 3,8
Konserni yhteensä 1,7 3,4 3,7 2,9 1,0 2,5

Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-6/2012 1-6/2011 Muutos
Ruokakauppa 2 773 2 730 64
Käyttötavarakauppa 6 095 5 542 553
Rautakauppa 9 018 8 765 232
Auto- ja konekauppa 1 245 1 192 53
Yhteiset toiminnot 444 415 29
Konserni yhteensä 19 574 18 644 930
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin
2012 2011 Muutos
Ruokakauppa 3 333 3 192 163
Käyttötavarakauppa 8 894 8 128 766
Rautakauppa 10 323 9 976 325
Auto- ja konekauppa 1 373 1 308 65
Yhteiset toiminnot 538 480 58
Konserni yhteensä 24 461 23 084 1 377

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
30.6.2012 30.6.2011 Muutos-%
Omasta puolesta 180 198 -9,1
Osakkeenomistajien puolesta 0 0 (..)
Muiden puolesta 8 7 2,1
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 27 23 14,1
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 239 2 278 -1,7
Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset eivät sisällä vuokravastuita
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2012 30.6.2011 30.6.2012
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset 205 205 3,31
Valuuttajohdannaiset
   Termiini- ja futuurisopimukset 355 216 2,12
   Optiosopimukset 13 0 0,04
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -5,10
Hyödykejohdannaiset
   Sähköjohdannaiset 35 48 4,68

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 /
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset +
Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 /
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset +
Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12
kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja -
tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna
kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /

Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-30.6.2012 1.4.-30.6.2012
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 2 317 4,6 1 200 2,8
Kespro 376 6,3 197 2,7
Ruokakauppa yhteensä 2 693 4,8 1 397 2,8
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 780 3,0 379 1,5
Käyttötavarakaupat, Baltia 22 (..) 10 (..)
Käyttötavarakauppa
yhteensä
802 4,9 389 3,1
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 511 3,2 324  1,1
Rautakesko Yrityspalvelu 105 2,1 57  -7,0
K-maatalous 221 10,5 132  9,5
Suomi yhteensä 837 4,9 513 2,1
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 574 8,2 331 4,1
Rautakaupat, Baltia 169 7,2    98 2,8
Rautakaupat, muut maat 166 8,9 98 7,3
Rautakauppa yhteensä 1 746 6,6 1 039 3,3
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 225 7,5 87  -22,1
VV-Auto, maahantuonti 240 -3,6 81  -33,8
Konekesko, Suomi 119 -3,1 70  -6,0
Suomi yhteensä 584 0,5 238  -22,9
Konekesko, Baltia 58 7,7 41  0,4
Auto- ja konekauppa
yhteensä
642 1,1 279  -20,1
Suomi yhteensä 4 893 4,0 2 527 -0,6
Muut maat yhteensä 990 9,7 577 5,2
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
5 883 4,9 3 104 0,4

(..) Muutos yli 100 %

HUG#1629134